Regulamin

 

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY MG :
 

Tu jest dostępny  AKTUALNY REGULAMIN  - plik w formacie pdf

 
Strony umowy oraz zakres działalności :
1. Firma Handlowa MG s.c. W.Mróz, E.Goćwin, E.Goćwin-Mróz z siedzibą w Krakowie ul. Na Wrzosach 39, działająca na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa, pod numerami odpowiednio 61537, 61538 i 61539, NIP - 676-001-05-10, regon - 350566041 - zwana dalej "Sklepem" lub "Sklepem Internetowym" - prowadzi sprzedaż towarów przez internetową stronę http://eSklep.mgkrakow.pl .
 
2. Druga strona umowy, składająca zamówienie / dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym, zwana jest w dalszej części Regulaminu "Klientem".
 
3. Sklep Internetowy prowadzi nie tylko sprzedaż wysyłkową - istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów w naszym sklepie firmowym, znajdującym się w Galerii King-Square - Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich 18 A ( parter - na lewo od głównego wejścia ).
 

Możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru została opisana w zakładce "Odbiór osobisty" znajdującej się po lewej stronie na dole strony Sklepu Internetowego.

 
4. Oferujemy produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzone na rynek polski i europejski. Wszystkie opisy i ceny towarów, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Wszystkie ceny są cenami brutto - zawierają podatek VAT. Podane na stronie Sklepu Internetowego ceny obowiązują tylko i wyłącznie przy zakupie przez sklep internetowy. 
 
Zamówienia :
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez stronę internetową http://eSklep.mgkrakow.pl, po zarejestrowaniu się, lub zalogowaniu na wcześniej założone konto. Do złożenia zamówienia potrzebny jest komputer z dostępem do internetu, z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową ( np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, itd. ).
 
6. Podczas rejestracji Klient podaje tylko swoje imię, nazwisko, adres mailowy i telefon kontaktowy, a także potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem Sklepu Internetowego oraz akceptuje jego treść.
 
7. Twój komputer zawsze łączy się z naszym serwerem z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer) a nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

 

Zasady polityki prywatności zostały opisane w zakładce "Polityka prywatności" znajdującej się po lewej stronie na dole strony Sklepu Internetowego.

 
8. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.

 

9. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu. Osoba składająca zamówienie w Sklepie Internetowym musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

10. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu. Następuje weryfikacja zamówienia i wstępna rezerwacja zamówionych towarów. W przypadku niedostępności części, lub całości zamówionego towaru objętego zamówieniem Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o dalszym losie swojego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, lub rezygnacja z zamówienia).
 
11. Na każdym etapie realizacji zamówienia Klient otrzymuje powiadomienia mailowe na adres podany podczas rejestracji.
 
12. Sklep Internetowy wystawia faktury VAT na kupowane w nim towary. W przypadku odbioru osobistego faktura lub paragon fiskalny (do wyboru przez Klienta) zostanie wystawiona w punkcie odbioru osobistego w chwili odbioru towaru. Gdy Klient wybierze dostawę kurierem, zostanie poproszony podczas procesu składania zamówienia, o podanie danych do faktury. Faktury będą wysyłane w formie PDF za pośrednictwem poczty mailowej na adres podany podczas rejestracji, a na życzenie Klienta faktura w formie papierowej będzie dosyłana drogą listową. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mailowy.
 
13. Jeżeli Klient zostanie poproszony o mailowe potwierdzenie złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia i nie uczyni tego w terminie 48 godzin - zamówienie zostanie automatycznie anulowane przez system.
 
14. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wykorzystanie danych kontaktowych udostępnionych podczas rejestracji. Dotyczy to klientów, którzy wcześniej nie wywiązali się z zawartej ze Sklepem umowy, lub nadużywali uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 
Warunki dostawy i płatności :
Koszty dostawy i płatności zostały opisane w zakładce "Płatności / koszty dostawy" znajdującej się po lewej stronie na dole strony Sklepu Internetowego, a ich dokładne naliczenie następuje w momencie składania zamówienia.

 

15. Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu na podany przez Klienta w zamówieniu adres, lub w przypadku wskazania przez Klienta chęci odbioru osobistego - bezpośrednio do punktu odbioru osobistego.

 

16. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia jej do Klienta. Naszym celem jest, aby czas ten był jak najkrótszy. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. Standardowy termin realizacji zamówienia  1 - 2 dni roboczych ( tylko dla produktów z działu ZABAWKI termin ten wynosi ok. 3 dni roboczych ). W przypadku płatności przelewem lub przez system PayU termin biegnie od chwili zaksięgowania należności. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu.
 
17. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli zamówienie złożone przez kupującego zostanie potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od Sklepu, lub został wycofany ze sprzedaży, Sklep zaproponuje Klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy za zwrotem całej wpłaconej kwoty.

18. W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy płatności przelewem, lub przekazem pocztowym, wpłata powinna być dokonana w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia (wartość towaru + koszty dostawy) i zawierać numer zamówienia.

19. Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał wpłatę na konto i nie uiścił jej na rachunek Sklepu w ustalonej kwocie w terminie 2 dni, umowa (zamówienie i jego potwierdzenie) przestaje obowiązywać - w takim przypadku konieczne jest ponowne złożenie zamówienia. Jeśli jednak Klient uiścił należność z opóźnieniem, Sklep może zrealizować pierwotne zamówienie, przy czym termin dostawy ulega wydłużeniu, wynikającemu z opóźnienia wpływu należności na rachunek Sklepu.

20. Sklep ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia w dostawie lub jej niezrealizowanie. W przypadku opóźnienia w dostawie, Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu na piśmie, bądź pocztą elektroniczną o zwłoce i wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni, liczonego od daty otrzymania zawiadomienia przez Sklep. 
 

 
Uprawnienia gwarancyjne :
21. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją producenta lub gwarancją sprzedawcy.
 
22. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w otrzymanej karcie gwarancyjnej, za pośrednictwem punktów serwisowych producenta.
 
23. Podstawą do wykonania usługi gwarancyjnej w Sklepie Internetowym jest dowód zakupu wystawiony przez Sklep.
 
24. Gwarancją sprzedawcy nie są objęte:
- konserwacje przewidziane w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych,
- uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją,
- uszkodzenia spowodowane wypadkami, wyładowaniami atmosferycznymi,
- uszkodzenia mechaniczne,
- uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowany serwis,
- uszkodzenia spowodowane stosowaniem nieoryginalnych części zamiennych,
- uszkodzenia produktu ze zniszczonym, usuniętym lub nieczytelnym numerem seryjnym produktu,

- roszczenia z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.

 

System obsługi gwarancyjnej oraz szczegółowe zasady skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zakupionych w Sklepie Internetowym towarów został opisany w zakładce "Reklamacje / zwroty" znajdującej się po lewej stronie na dole strony Sklepu Internetowego.

 

Inne postanowienia :

25. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym zobowiązuje nas do przyjęcia zużytego sprzętu (towar tego samego rodzaju co zakupiony w Sklepie Internetowym oraz w takiej samej ilości) od Klienta. Klient może odesłać sprzęt na własny koszt na adres Sklepu, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie telefonicznie lub mailowo. Klient może zwrócić się także do Urzędu Gminy lub Miasta o podanie placówki w okolicy, która zajmuje się bezpłatnym recyclingiem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ponadto informacje takie znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

26. Wszelkie spory wynikające z realizacji zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, w ciągu 30 dni od daty zaistnienia sporu, potwierdzonego zgłoszeniem pisemnym. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w tym terminie, strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo sądu powszechnego.
 
27. W zakresie zawierania i wypełniania umów obowiązuje prawo polskie.
 
 • Zaloguj się / Zarejestruj
 • Ustawienia konta
 • Zamówienia

   

  UWAGA :

   

  Pojawiły się problemy techniczne  z logowaniem do sklepu używając  przegladarki Internet Explorer 8.  Prosimy o używanie nowszej wersji Internet Explorera lub  innych 

  przegladarek (Mozilla Firefox, Google Chrome ...).

   

  Przepraszamy za utrudnienia.

    

   

   

PRACUJEMY 7 DNI W TYGODNIU
          pon.-sob.  9 - 18
              niedz.  9 - 18
 
Telefony :    12 3 429 429
                          504 246 083
 
Email :          sklep@mgkrakow.pl
 
Strona :           www.mgkrakow.pl
 
                 Drogi kliencie :
 
Zanim przyjedziesz do sklepu koniecznie sprawdź dostępność interesującego Cię produktu !
Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o ukazaniu się nowego numeru gazetki promocyjnej
Dopisz
 

Wypisz się

 

 

 

Sklep Partnerski AB SA © 2013  Wszelkie prawa zastrzeżone