Reklamacje / zwroty
UWAGA - WAŻNE :
 
Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm,
lub plomb naklejonych na przesyłkę.
 
Klient ma także prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym i uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych.
 
W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy plomby (taśmy) są zerwane (uszkodzone) należy bezwzględnie sprawdzić zawartość przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz zgodności zawartości przesyłki z załączonymi dokumentami, lub nie przyjmować przesyłki.
 
Jeżeli zostaną stwierdzone jakiekolwiek niezgodności, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą. Celem wyjaśnienia sprawy Klient zostanie poproszony o przesłanie mailem kopii protokołu szkody, który jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego podjęte zostaną działania wyjaśniające zaistniałą sytuację oraz rekompensujące powstałą szkodę.
 
Spisanie protokołu szkody w chwili odbioru przesyłki ułatwia proces reklamacji i skraca czas jej realizacji. 

REKLAMACJE GWARANCYJNE :
 
Jeżeli po otrzymaniu towaru, lub w trakcie jego użytkowania znajdziecie w nim Państwo wady techniczne, prosimy o skorzystanie ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta, albo we wskazanych przez niego serwisach. W przypadku korzystania z uprawnień reklamacyjnych u sprzedawcy prosimy o przesłanie reklamowanego towaru wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (lub jego kopią), na adres :
 
Firma Handlowa MG
ul. Na Wrzosach 39
30-819 Kraków
 
Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy - bez wcześniejszych ustaleń - nie będą odbierane.
 
Przed wysłaniem towaru prosimy o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego i umieszczenie go wewnątrz przesyłki wraz z reklamowanym towarem lub wysłanie mailem na adres - sklep@mgkrakow.pl. Uprości to i przyspieszy proces reklamacyjny.
 
w/w druki - do wyboru - można wydrukować i wypełnić, lub zapisać na dysku, a następnie wypełnić i przesłać mailem lub wydrukować i wysłać listownie

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki
z reklamowanym towarem. W razie uzasadnionej reklamacji, uszkodzony towar zostanie naprawiony, lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. W przypadku wyczerpania nakładu zwrócimy Państwu równowartość ceny zakupu produktu lub zaoferujemy inny, dostępny
w sklepie towar do wyboru. Koszty przesyłki naprawionego, lub wymienionego produktu
do klienta ponosi Sklep.
 
Jeżeli dojdzie do konieczności zwrotu należności za reklamowany towar, Sklep wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Klienta mailem
w pliku pdf, lub listem poleconym. Klient musi odesłać - mailem lub listownie - podpisaną kopię faktury korygującej - jest to warunek konieczny do otrzymania zwrotu pieniędzy.
Sklep po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych dokona zwrotu należności na konto wskazane przez Klienta.
 
ZWROT TOWARU :
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz.827 ) konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
Do zachowania tego warunku wystarczy wysłanie w stosownym terminie oświadczenia
na adres  sklep@mgkrakow.pl 
 
w/w druki - do wyboru - można wydrukować i wypełnić, lub zapisać na dysku, a następnie wypełnić i przesłać mailem lub wydrukować i wysłać listownie
 
Prawo zwrotu dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową,
lub gospodarczą.
Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany
w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.
Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają produkty, podlegające ochronie praw autorskich, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp.
 
W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres Sklepu :
 
Firma Handlowa MG
ul. Na Wrzosach 39
30-819 Kraków
 
Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić należność. W ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania sprzętu Sklep dokona sprawdzenia produktu, a następnie wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Klienta mailem w pliku pdf, lub listem poleconym. Klient musi odesłać - mailem lub listownie - podpisaną kopię faktury korygującej
- jest to warunek konieczny do otrzymania zwrotu pieniędzy. Sklep po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych dokona zwrotu należności na konto wskazane przez Klienta.
 
W przypadku odstąpienia od umowy, bezpośredni koszt zwrotu produktu ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 
                                              * * * * * * * * * *
 
W przypadku jakichkolwiek pytań, lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
 
                                     504 246 083   /   sklep@mgkrakow.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl